Hondenbezitters die de komende weken in natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland hun hond uit willen laten, zijn gewaarschuwd. De komende weken gaan de natuur- en recreatieorganisaties extra aandacht besteden aan het wandelen met de hond in de vrije natuur. Daarbij worden de regels extra gecontroleerd.

Voorlichting
De Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun kennis en krachten om zo het publiek beter op de hoogte te brengen van de regels die gelden bij het uitlaten van honden in de natuur. Vaak laten hondenbezitters hun huisdier uit zonder zich te beseffen welke schade zij aanrichten in het natuurgebied, of welke ergernissen zij opwekken bij mederecreanten.

Daarom willen de natuurorganisaties uitleggen dat het uitlaten van de hond kan leiden tot een verstoring van broedvogels en wild, of angst bij andere recreanten. Daarom controleren handhavers van de organisaties vaker. Het blijft niet bij een voorlichting: wie de regels overtreedt, kan rekenen op een forse bekeuring.

Pilot
De samenwerking tussen de natuurorganisaties Natuurmomenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Het Goois Natuurreservaat, Het Amsterdamse Bos, PWN en de recreatieschappen is een pilot. Vorig jaar kwamen de organisaties overeen beter te gaan samenwerken en de regels strenger te handhaven. De provincie Noord-Holland keurde het plan goed. In het najaar zijn de hondenbezitters weer van de strengere controles af. Dan richten de organisaties hun pijlen op mountainbikers.

Wetten
De provincie zorgt ervoor dat hondenbezitters die wetten die gelden rondom het beschermen van natuur, zoals bijvoorbeeld de Flora-faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet strikt naleven. Zo regels de Natuurbeschermingswet de bescherming van kwetsbare gebieden. Veel van de gebieden in de provincie Noord-Holland zijn aangemerkt als kwetsbaar. Het is verboden daar met de hond te lopen, omdat dit de natuur kan schaden. De provincie zegt naar de strengere handhaving van de wetgeving te kijken in belang van de natuur, en dat van de recreanten. Het gaat daarbij om de bescherming van natuur, maar ook om het gebruik en beleving ervan.

Hondenbezitters zouden regelmatig overlast veroorzaken bij hun mederecreanten.