OHRA dierenverzekeringdierenverzekering OHRA

OHRA is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij dat onderdeel is van Delta Lloyd. De OHRA dierenverzekering is één van de vele verzekeringen die OHRA aanbiedt. In principe biedt OHRA maar twee soorten dierenverzekeringen aan: de dierenverzekering voor de hond, of de dierenverzekering voor de kat. Het is niet mogelijk om andere dieren zoals bijvoorbeeld parkieten of cavia’s te verzekeren.

Bij het afsluiten van de OHRA dierenverzekering ga je akkoord met de polisvoorwaarden van OHRA. Maar wat houden deze nou precies in? Vaak zijn poliswaarden grote stukken tekst met veel moeilijke woorden waardoor het niet makkelijker wordt om ze te begrijpen. Wij hebben voor u de Poliswaarden compleet doorgenomen en begrijpbaar uitgeschreven. U vindt op deze Pagina alle informatie die u moet weten over de polisvoorwaarden van OHRA.

Inhoudsopgave Polisvoorwaarden OHRA dierenverzekering

In dit artikel zijn alle polisvoorwaarden van de OHRA dierenverzekering opgenomen. Wij hebben het voor u éénvoudig gemaakt door hier een inhoudsopgave te plaatsen. Klik op een onderwerp waarover u meer wilt weten en u zult direct naar de gevraagde sectie gaan.

1. Maximaal verzekerd bedrag bij de OHRA huisdierenverzekering

De OHRA huisdierenverzekering heeft per basispakket een maximaal verzekerd bedrag. Dit is het bedrag dat maximaal uitgekeerd zal worden voor de medische kosten van uw huisdier. Hiernaast ziet u welk maximaal bedrag hoort bij welk basis pakket.

Basispakket van de OHRA huisdierenverzekering

In het basispakket worden niet alle kosten gedekt. De ziektekosten die gedekt worden in de OHRA huisdierenverzekering zijn wanneer uw huisdier een ongeval krijgt, ziek wordt of te maken krijgt met een aandoening:

 • Verpleging
 • Onderzoek
 • Behandeling
PakketMaximaal verzekerd bedrag 
Basis€ 2500,-
Plus€ 3500,-
Top€ 5000,-

2. Veranderingen die u verplicht bent door te geven aan OHRA

Er kunnen altijd veranderingen ontstaan in uw huidige situatie. Er zijn een aantal veranderingen die OHRA u verplicht door te geven. Als u zich hier niet aan houdt kan OHRA hier maatregelen tegen treffen. De veranderingen die u door moet geven aan OHRA zijn:

 • Een verhuizing binnen Nederland
 • Een verhuizing naar het buitenland (de OHRA dierenverzekering geldt niet meer vanaf de dag dat u niet meer in Nederland woont).
 • U bent niet meer de eigenaar van het huisdier (dit geldt bij vermissing van het huisdier of als het huisdier een nieuwe eigenaar heeft. Die dierenverzekering van OHRA geldt niet meer vanaf de dag dat het huisdier vermist wordt of van eigenaar is verwisselt.).

U kunt de veranderingen aan OHRA doorgeven via uw “mijnOHRA” omgeving of per email.

3. De dekking van de OHRA huisdierenverzekering

Zoals eerder gezegd worden niet alle kosten gedekt met de dierenverzekering van OHRA. De dekking geldt alleen wanneer de schade plotseling is ontstaan door een gebeurtenis die u niet heeft zien aankomen. De dekking geldt alleen:

 • wanneer de schade wordt opgelopen gedurende de looptijd van de dieren verzekering, en;
 • wanneer u deze schade niet heeft zien aankomen voor het afsluiten van de verzekering. Als u gedurende de looptijd van de verzekering ervoor kiest uw pakket aan te passen of aan te vullen. Dan geldt de datum van aanpassing voor bovenstaande.

3.1 De wachttijd die geldt bij het afsluiten van de OHRA dierenverzekering

Ongeacht welk pakket u kiest geldt er een wachttijd van 30 dagen bij het afsluiten van een OHRA dierenverzekering. De wachttijd is een periode waarin OHRA de kosten van behandelingen van een ziekte of aandoening niet vergoeden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel:

 • het huisdier raak betrokken bij een ongeval en u kunt dit aantonen
 • u laat een indentificatie chip plaatsen in het huisdier
 • u heeft de extra dekking Sterilisatie/Castratie toegevoegd aan uw basispakket wordt een behandeling die verband heeft met deze dekking wel vergoed
 • als u de extra dekking Vaccinatie heeft toegevoegd aan uw basispakket en er moeten vaccinaties aangebracht worden
 • als de verzekering die u afsluit direct aansluit op een andere dierenverzekering die u hiervoor had. Aan de vorige dierenverzekering moeten dezelfde rechten kunnen worden ontleend als aan de nieuwe dierenverzekering.

4. Het basispakket met ziektekosten Module en de extra modules die u kunt toevoegen

OHRA biedt u de mogelijkheid om de pakketten aan te vullen met extra modules. In ieder basispakket zit in ieder geval de Module Ziektekosten opgenomen. Deze module kunt u aanvullen met de volgende extra modules: Vaccinatie, Gebit, Reis, Sterilisatie/castratie, Crematie of de module Aanvullend.

4.1 Module ziektekosten (standaard in het basispakket)

De kosten voor onderzoeken, verpleging of behandelingen wanneer uw huisdier ziek wordt, bij een ongeval betrokken raakt of een aandoening krijgt worden vergoed door de module ziektekosten. De kosten worden alleen vergoed wanneer deze in Nederland gemaakt zijn. Daarnaast moeten de kosten medisch noodzakelijk zijn.

Uitzonderingen: kosten gemaakt buiten Nederland in Europa die WEL vergoed worden

Onder een aantal voorwaarden mogen kosten die gemaakt zijn in Europa maar buiten Nederland, wel vergoed met de dierenverzekering van OHRA:

 • u heeft schriftelijke toestemming gevraagd en OHRA heeft bevestigd aan u dat u toestemming heeft
 • de behandelende dierenarts in Nederland heeft schriftelijke doorverwijzing gegeven
 • de behandeling is uitgevoerd door:
 1. een dierenarts in een land dat bevoegd is voor het uitoefenen van diergeneeskunde
 2. een specialist die ingeschreven staat in het EU-vetinair Specialisten register
 • de nota in het Duits, Engels of Nederlands geschreven is

Let op: het maximale bedrag dat OHRA aan u uit zal keren is het bedrag dat uw dierenarts in Nederland zou rekenen voor een zelfde behandeling of ingreep.

Heup en ellebogenvergoedingen OHRA dierenverzekering Informatie Centrum

4.1.1 Welke kosten zijn er verzekerd met de Module Ziektekosten?

Medische noodzakelijk kosten

 • operaties
 • narcose
 • opname en verpleging in een dierenkliniek
 • aanschaf en plaatsen van een identificatiechip (kosten voor dit consult horen daar niet bij)
 • Onderzoeken die nodig zijn om vast te stellen of uw huisdier een aandoening heeft of ziek is. De volgende onderzoeken vallen hieronder:
 • röntgenologie
 • echoscopie
 • bloedonderzoeken
 • microbiologische onderzoeken
 • weefsel onderzoeken
 • laboratorium onderzoeken
 • in Nederland geregistreerde medicijnen voor dieren. De dierengeneesmiddelenwet staat ook nog een aantal andere medicijnen toe: off-label medicijnen, humane medicijnen en medicijnen op magistrale receptuur
 • euthanasie
 • dwang- en sondevoeding

Bovenstaande medische kosten worden alleen vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn voor genezing van uw huisdier. Daarnaast moeten de kosten vallen onder de basisdekking of een extra toegevoegde module.

Consult bij dierenarts of specialist

De kosten die u maakt voor het consult bij een dierenarts of specialist worden tot een maximaal bedrag per jaar verzekerd. Het maximaal uitgekeerd bedrag voor een consult bij een dierenarts of specialist verschilt per basispakket. Hieronder ziet u welk bedrag er uit wordt gekeerd bij de verschillende pakketten:

 • basispakket vergoed € 100,- op jaarbasis
 • pluspakket vergoed € 150,- op jaarbasis
 • toppakket vergoed €200,- op jaarbasis

Heup- en elleboogkosten

Afhankelijk van het gekozen pakket bij de huisdier verzekering van OHRA heeft u recht op vergoeding voor bepaalde behandelingen. In de de tabel links ziet u een overzicht van de vergoeding waar u recht op heeft passend bij het pakket die u heeft gekozen.

4.2 Module Vaccinatie

U heeft alleen recht op een vergoeding als u de extra module Vaccinatie toe heeft gevoegd aan uw OHRA dierenverzekering. Als u dit niet zeker weet kunt u dit zien op uw polis blad. Met de module vaccinatie toegevoegd ben heeft u recht op een maximaal bedrag per jaar. Hieronder ziet u welk bedrag er maximaal per jaar uitgekeerd wordt voor vaccinaties en bijbehorende consulten, als u de extra module toe heeft gevoegd per gekozen basispakket:

 • Het basispakket: maximaal €50,- per jaar
 • Het pluspakket: maximaal €75,- per jaar
 • Het toppakket: maximaal €100,- per jaar

4.3 Module Gebit

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor gebitsbehandelingen (alleen gebitsbehandelingen die in het onderstaande overzicht getoond worden) als u de extra module heeft toegevoegd aan uw basis OHRA huisdierenverzekering. Er wordt per behandeling een maximaal bedrag per jaar uitgekeerd. U ziet hieronder in het overzicht om welke behandelingen het gaat. Wij tonen daarachter welk bedrag er maximaal per jaar uitgekeerd afhankelijk van het gekozen basispakket.

Welke gebitsbehandelingen krijgt u tegoed met module gebit OHRA dierenverzekering Informatie Centrumpng

4.4 Module Reis

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor kosten gemaakt in het buitenland als u op reis bent. Wanneer u de extra module Reis heeft toegevoegd aan uw basispakket en u bent in het buitenland met het huisdier, en het huisdier wordt daar ziek of krijgt een ongeval. Hieronder ziet u de voorwaarden waaraan voldoen moet worden om kosten vergoed te krijgen met de extra module Reis:

 • de reis is recreatief
 • de behandelend dierenarts of specialist werkt in een land dat bevoegd is diergeneeskunde uit te oefenen
 • de medische noodzaak is zo hoog dat er niet gewacht kan worden tot het huisdier weer terug in Nederland is
 • het huisdier was in Nederland op het moment dat de OHRA huisdierverzekering afgesloten werd

De kosten van het bedrag dat maximaal vergoed wordt. Zijn de kosten die u in Nederland zou betaling bij uw dierenarts voor dezelfde handeling. Per jaar krijgt u maximaal € 1000,- vergoed voor buitenlandse nota’s als u de extra module Reis af heeft gesloten bij de dierenverzekering van OHRA.

4.5 Module Sterilisatie/Castratie (alleen mogelijk met de plus- en top dekking met een contract van vier jaar)

U heeft alleen recht op een vergoeding als u deze extra module heeft toegevoegd aan uw basis dierenverzekering van OHRA. Hieronder vindt u de maximale vergoeding van chirurgische castratie/sterilisatie die u ontvangt. Als u de module sterilisatie/castratie toevoegt aan de OHRA huisdierverzekering:

 • Maximaal 60% van de gemaakte kosten
 • Maximaal € 300,-
 • Chemische castratie wordt niet vergoed

4.6 Module Aanvullend (alleen mogelijk met de plus- en de top dekking met een contract van vier jaar)

Diverse therapieën worden vergoedt wanneer u de module Aanvullen heeft toegevoegd aan de basis OHRA huisdierenverzekering. Er geldt per therapie een maximaal verzekerd bedrag per jaar. Hieronder ziet u een overzicht met de Therapieën en het bijhorende bedrag.

welke aanvullende behandelingen worden er vergoed OHRA dierenverzekering INformatie Centrum

4.7 Module Crematie

Als u de module Crematie heeft toegevoegd aan het basis pakket dat u heeft gekozen bij de OHRA dierenverzekering. Hebt u recht op een maximale vergoeding van € 250,- voor de kosten van het vervoer en de crematie van uw huisdier.

5.1 Kosten die in het algemeen niet vergoed worden

De kosten die nooit vergoed worden door de OHRA huisdierenverzekering zijn veroorzaakt of ontstaan door:

 • een aardbeving
 • atoomkernreacties
 • molest
 • vulkanische uitbarsting
 • opzet of goedvinden, roekeloosheid of merkelijke schuld door:
 • uzelf, de afnemer van de huisdier verzekering
 • (geregistreerd partner, echtgenoot of echtgenote
 • uw kinderen
 • uw huisgenoten

5.2 Kosten die niet vergoed worden door bijzonder gebruik

De huisdier verzekering van OHRA dekt nooit medische kosten ontstaan door:

 • beroeps- of bedrijfsmatig gebruik
 • gebruik voor sport met een wedstrijdelement
 • sledehondensport
 • jacht
 • gevechten

5.3 Kosten die niet vergoed worden ontstaan door een epidemie

Als uw huisdier ziek wordt door een epidemie heeft u geen recht op een vergoeding voor de ontstane kosten. Als men spreekt van een epidemie zal OHRA pas vergoedingen uitkeren op het moment dat zij zeker weet dat er geen sprake was van een epidemie.

5.4 Kosten bij de module Ziektekosten die niet vergoed worden

OHRA vergoed onderstaande kosten nooit onder module Ziektekosten:

 • gemaakt door ziekte, letsel of aandoeningen die uw huisdier al had voordat u de huisdierverzekering van OHRA afsloot. Ook kosten van complicaties uit eerdere ongevallen/ziektes zullen niet vergoed worden
 • aanvullende behandeling die vallen onder één van de extra modules die u toe kunt voegen aan het basis pakket dan de dierenverzekering
 • gemaakt door vervolgbehandelingen van complicaties die ontstaan zijn tijden de wachttijd

Lees verder

 • gemaakt door onnodig kostbare (be)handelingen of verstrekkingen
 • door een aandoening aan voorplantingsorganen
 • het voortplantingsproces en de begeleiding rond zwangerschap en geboorte
 • preventie tegen krols-/loopsheid
 • preventieve onderzoeken en behandelingen voor de gezondheid van uw huisdier
 • gebitsbehandeling en de vaststelling daarvan
 • aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden als u het huisdier had laten vaccineren ertegen
 • Voeding en voedingssupplementen (diergeneesmiddelen gebruikt om te verzorgen, vitaminen, tekentang, vlooientang etc.)
 • preventieve diergeneesmiddelen tegen infecties door parasieten
 • veranderingen aan het uiterlijk (uitzonderingen: ontstaan door ziekte of trauma)
 • experimentele behandelingen waarvan het baat voor het huisdier is vastgesteld
 • behandelingen voor gedrags- en gewichtsproblemen (behalve wanneer de dierenarts het voorschrijft)
 • consult en behandeling met radioactief jodium
 • fyto- of kruidentherapie
 • revalidatie, protheses, braces, harnassen en rolstoelen
 • transplantaties
 • Second opinion (tenzij u toestemming van OHRA heeft)

Minder zien

5.5 Kosten bij de module Gebit die niet vergoed worden

De OHRA huisdierverzekering vergoed onder de module Gebit nooit de medische kosten:

 1. aandoening, afwijking of een ziekte die uw huisdier al had voordat de module Gebit was afgesloten
 2. cosmetische behandelingen aan het gebit
 3. gemaakt door behandelingen die ontstaan zijn doordat u de tanden of het tandvlees niet heef laten controleren.

5.6 Kosten bij de module Reis die niet vergoed worden

Hieronder vindt u de kosten die onder de aanvullende module Reis bij de OHRA huisdierenverzekering nooit vergoed worden. Kosten gemaakt:

 • doordat de reis gepland is om deze behandeling mogelijk te maken
 • als u van te voren al weet dat deze behandeling nodig is tijdens de vakantie
 • voor behandelingen die niet medisch noodzakelijk waren en konden wachten tot terugkomst in Nederland

Lees verder

 • door klachten, ziekte, afwijkingen of aandoeningen die al bestonden voor of op de ingangsdatum van de extra module Reis (uitzondering is bij akkoord van OHRA dierenverzekeringen)
 • voor nabehandeling en controle. Deze dient uitgevoerd te worden door uw eigen Nederlandse dierenarts
 • die niet worden vergoed bij de module Ziektekosten

Minder zien

6. Het proces wanneer u een nota indient bij OHRA

Hieronder ziet u in vier stappen hoe het proces bij OHRA in zijn werk gaat wanneer u een nota indient.

6.1 Stap 1: Eisen gesteld aan de nota door OHRA dierenverzekeringen

 1. duidelijke vermelding over welk huisdier het gaat
 2. chipnummer wordt vermeld
 3. nota is in het Engels, Nederlands of Duits
 4. nota is opgemaakt door een dierenarts of specialist
 5. dierenarts of specialist heeft zijn eigen papier hiervoor gebruikt

6.2 Stap 2: Hoe dient u een nota in?

Er zijn verschillende manieren waarop u een nota kunt declareren bij OHRA. Tegenwoordig kunt u de nota zowel online als via de post indienen.

U logt in op de website van OHRA in de “mijnOHRA” omgeving. Klik hier om naar de “mijnOHRA” omgeving te gaan. Als u liever uw nota per post op wilt sturen. Kunt het declaratieformulier sturen naar OHRA schadeverzekeringen, Postbus 40000, 6803 GA in Arnhem.

Lees verder

Let op. U kunt het beste de nota online declareren. De online nota’s worden sneller behandeld dan de nota’s die per post ingestuurd worden.

Schriftelijke goedkeuring voor medische kosten boven de € 750,-

Als u verwacht dat de kosten van een behandeling hoger dan 750 euro zullen zijn. Zult u schriftelijke goedkeuring moeten krijgen per e-mail van OHRA. Dit geldt uiteraard niet als het om een spoedeisende behandeling gaat.

Minder zien

6.3 Stap 3: Hoe bepaald OHRA de omvang van de schade?

Op basis van de gegevens die op de nota staan die u instuurt samen met informatie die OHRA van u of de dierenarts/dierenspecialist stelt OHRA de omvang van de schade vast. OHRA dierenverzekeringen houdt zich het recht voor om u de nota te laten specificeren. De reden waarom OHRA hierom kan vragen is dat er zowel verzekerde- als onverzekerde kosten op de nota staan. De OHRA huisdierverzekering zal pas de declaratie beoordelen op het moment dat zij de complete specificatie hebben ontvangen.

Lees verder

OHRA heeft niet alle informatie goed duidelijk

Als OHRA niet alle informatie duidelijk heeft mogen zij om extra informatie vragen. Dit kunnen zij bij u doen maar zij kunnen ook contact opnemen met de dierenarts of dierenspecialist. Onderstaande onderwerpen mag OHRA verder ondervragen:

 • medische klachten van uw huisdier
 • ziektegeschiedenis van uw huisdier
 • de behandeling
 • wat de kosten zijn voor de behandeling van uw huisdier

U bent verplicht medewerking te verlenen en de gevraagde informatie bekend te maken voor de OHRA dierenverzekering. Als u niet wenst mee te werken hieraan kan OHRA besluiten niets te vergoeden of maar een klein gedeelte.

OHRA dierenverzekering wenst een Second Opinion

OHRA dierenverzekering is gerechtigd om een Second Opinion aan te vragen. U bent verplicht om uw medewerking te verlenen hieraan. Als u dit niet doet kan OHRA besluiten niet te vergoeden of een gedeelte.

Minder zien

6.4 Stap 3: Hoe berekend OHRA het uit te keren bedrag?

Elke berekening van het uit te keren bedrag hanteert de verzekerde- en maximaal uit te keren bedragen die omschrijven staan op uw polis blad en in deze voorwaarden. Op het polis blad staat ook omschreven wat uw eigen risico bedraagt. Dit bedrag zal ook van het totaal afgehaald worden. Het eigen risico zal eerst van het bedrag afgehaald worden voordat het maximaal uit te keren bedrage gehanteerd wordt.

7. Verplichtingen bij het afsluiten van een OHRA dierenverzekering

OHRA stelt een aantal verplichtingen waar u als huisdier eigenaar in het bezit van een OHRA dierenverzekering moet voldoen. Als u niet voldoet aan de verplichtingen die zij stellen, kan OHRA ervoor kiezen niets of een klein gedeelte uit te keren wanneer u iets indient.

7.1 Algemene verplichtingen bij een OHRA dierenverzekering

 • probeer de schade te beperken
 • schade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan OHRA
 • geef OHRA de ruimte om de schade te onderzoeken. OHRA kan hiervoor andere partijen inschakelen. U bent verplicht om mee te werken en te voldoen aan verzoeken van deze partijen. Nota’s en andere bewijsstukken bent u verplicht te bewaren zodat u die aan kunt tonen als OHRA daarnaar vraagt
 • als OHRA er van overtuigd is dat zij de schade op iemand anders kunnen verhalen. Bent u als bezitter van een OHRA huisdierverzekering verplicht om hier aan mee te werken.

Lees verder

 • vraagt OHRA om documenten of schriftelijke verklaringen. Dan dient u deze binnen afzienbare tijd aan te leveren aan OHRA dieren verzekering
 • in sommige gevallen kan het zo zijn dat de kosten kunnen worden verhaald op een andere verzekering dan de dierenverzekering. U bent verplicht dit te melden aan OHRA
 • aanwijzingen van OHRA of deskundigen ingehuurd door OHRA dienen opgevolgd te worden
 • verklaringen, toezeggingen of handelingen die de belangen van OHRA kunnen schaden mogen niet verricht worden
 • u dient originele, volledig gespecificeerde nota’s aan te leveren

Minder zien

7.2 Goede verzorging van het huisdier

OHRA verplicht u uw huisdier goed te verzorgen. Onder goede verzorging verstaat OHRA ook gezonde voeding en preventieve maatregelingen als de dierenarts dat adviseert. Deze zaken worden niet vergoed door de dierenverering van OHRA, u ben het echter wel verplicht aan te schaffen. Voorbeelden van deze producten/diensten voor uw huisdier zijn:

 • jaarlijkse controle
 • vaccinaties (kunnen worden vergoed met module Vaccinatie)
 • voeding voor speciaal dieet
 • parasietenbestrijding (vlooien- en wormenbehandelingen)

7.3 Registratie van het huisdier

Als u OHRA huisdierenverzekering af wilt sluiten bent u verplicht uw huisdier te registreren bij de dierenarts.  U dient dit te doen tijden het eerst volgende bezoek aan de dierenarts. Het huisdier dient geregistreerd te worden met een identificatiechip die aan de ISO-standaarden voldoet.

8. Wanneer start en stopt de OHRA dierenverzekering?

Als u een OHRA dierenverzekering af wilt sluiten bent u verplicht de module Ziektekosten af te nemen. U bent niet verplicht om de dierenverzekering aan te vullen met extra modules. Als u één van de modules getoond in onderstaande combinatie wilt toevoegen, bent u verplicht de andere ook af te nemen:

 • vaccinatie- in combinatie met de Gebit module
 • sterilisatie/castratie in combinatie met de dekking aanvullend.

Als u tussentijd besluite één van bovenstaand modules te verwijderen uit uw OHRA dierenverzekering. Stopt automatisch de combinatie partner module ook.

8.1 Duur van het contract

Gedurende de looptijd van uw OHRA dierenverzekering contract bent u verzekerd voor de modules die op uw polis blad staan. De looptijd van uw dieren verzekering vindt u ook op het polis blad. Voordat de huisdierverzekering ten einde loopt zal OHRA uit op de hoogte brengen van de opzeg- en vernieuwing mogelijkheden.

8.2 Bedenkperiode van ontvangst van het polisblad voor uw OHRA huisdierverzekering

U heeft 14 dagen de tijd om het contract te laten ontbinden op het moment dat u een dierenverzekering bij OHRA afsluit. Dit kunt u per post of via uw “mijnOHRA omgeving” doen. Op dat moment bevindt het contract zich nog in de 30 dagen wachttijd. OHRA zal geen kosten in rekening brengen dan voor de huisdierverzekering.

De OHRA dierenverzekering stoppen/opzeggen

U mag in een aantal gevallen die dierenverzekering van OHRA stoppen. Hieronder worden deze mogelijkheden omschreven:

 1. op de laatste dag van de contactperiode
 2. na uw eerst contractperiode van uw huisdier verzekering bij OHRA afloopt. Kunt u op ieder moment de dierenverzekering stopzetten. U heeft rekening te houden dat u een opzegtermijn van één kalender maand heeft.
 3. als OHRA de premie of de voorwaarden van de huisdierverzekering aanpast
 4. u verhuisd naar het buitenland. Vanaf de dag dat u in het buitenland gevestigd bent kunt u de OHRA huisdieren verzekering opzeggen.
 5. één maand nadat de afwikkeling is geweest van een schade die u in heeft gediend bij OHRA

 

Redenen en mogelijkheden voor OHRA om te stoppen/op te zeggen

OHRA mag om een aantal redenen stoppen met uw dierenverzekering. De volgende reden geven OHRA het recht uw dierenverzekering stop te zetten:

 1. op de einddatum van de contractperiode met een opzegtermijn van twee maanden
 2. u verhuisd naar het buitenland, vanaf de dag dat u gevestigd bent in het buitenland
 3. als u overlijdt. Erfgenamen kunnen de dierenverzekering voortzetten bij OHRA
 4. premie is niet of niet volledig en op tijd ontvangen voor de dierenverzekering van OHRA
 5. u heeft meegewerkt aan fraude
 6. u heeft te veel schades gehad en OHRA vindt het risico om u als klant te behouden te groot
 7. één maand nadat de afwikkeling is geweest van een schade die u in heeft gediend bij OHRA
 8. u bent uw mededelingsplicht niet nagekomen bij het afsluiten van de OHRA huisdier verzekering en u heeft dat met opzet gedaan om OHRA te misleiden.

In de gevallen 1 t/m 3 bent u verzekerd t/m de dag waarop OHRA de dierenverzekering stop zet.

In de gevallen 4 t/m 8 bent u verzekerd tot de dag waarop de OHRA huisdierverzekering stopgezet wordt.

 

De dierenverzekering van OHRA wordt altijd gestopt u geen belang meer heeft bij huisdier verzekering. Dit kan zijn als uw huisdier overlijdt, wordt vermist of u heeft het huisdier verkocht.

9. Overige afspraken bij het afsluiten van een OHRA dierenverzekering

Het recht dat van toepassing is op deze huisdierverzekering is het Nederlands recht. De enige rechten waaraan u iets kunt ontlenen zijn schriftelijke mededelingen en toezeggingen die OHRA per brief of e-mail aan u toe hebben gezegd.

9.1 Andere verzekeringen, wetten of voorzieningen bieden dekking voor de schade

OHRA zal alleen het bedrag vergoeden dat niet vergoed kan worden door een andere verzekering, wet of voorziening.

9.2 OHRA en terrorismeschade en (inter)nationale wet- en regelgeving

Beperkte of geen vergoeding bij schade door terrorisme

Hebt u schade door een terroristische aanslag? Dan kan het zo zijn dat u helemaal geen- of een lagere vergoeding krijgt toegekend door de OHRA dieren verzekering. OHRA zal alleen de schade vergoeden die verzekert is door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Bekijk hier de website van de NHT.

Als u de schade te laat doorgeeft aan OHRA

U heeft terrorismeschade die u kunt laten vergoeden omdat het NHT heeft beslist hierover. Maar u meldt deze schade pas twee jaar of later. Dan laat OHRA alle rechten vallen op vergoedingen van de schade.

(Inter)nationale wet- en regelgeving

Als (inter)nationale wet en/of regelgeving bepaald dat OHRA u niet meer mag verzekeren of geen schade meer uit mag keren, zal OHRA zich hier aan houden. Alle (inter)nationale wet- en regelgeving wordt gehanteerd door OHRA.

9.3 Wanneer kan de premie van de OHRA huisdierverzekering aangepast worden

Het kan voor OHRA nodig zijn om de premie van en/of de voorwaarden van de huisdierverzekering aan te passen. Zij doen dit dan met alle verzekeringen van die soort. De OHRA huisdierenverzekering kan bij een verlening of tussentijds aangepast worden en zal per e-mail van tevoren bekend gemaakt worden.

Lees verder

Aanpassingen als u de dierenverzekering van OHRA wilt verlengen

U wilt de dierenverzekering verlengen. OHRA zal u een (aan)gepast voorstel doen voor een nieuwe polis. Variabelen die op dat moment invloed hebben op de basispremie van de OHRA huisdierenverzekering. Dat zijn de leeftijd, het ras en het volgroeide gewicht. Op de ingangsdatum van de nieuwe polis (eerste dag van het verzekeringsjaar) zal de aanpassing doorgevoerd worden.

Aan de hand van de prijsindexcijfer van het CBS kan OHRA haar dierenverzekering premie voor het volgend jaar berekenen.

Aanpassingen gedurende de looptijd van uw OHRA huisdierenverzekering
 1. OHRA zal in het geval dat zij voorziet dat ze in de toekomst hun verplichtingen aan u (misschien) niet na kan komen nadenken over een tussentijdse wijziging. Een voorbeeld kan zijn wanneer er mogelijk ernstige financiële gevolgen kunnen zijn aan de aanpassing niet gedaan wordt. Of wanneer wet- en/of regelgeving erop aanstuurt. In dat geval zal OHRA ervoor zorgen dat u daar zo min mogelijk last van heeft
 2. Als u te veel schade meldt en de kosten worden te hoog heeft OHRA ook het recht om uw premie en/of voorwaarden aan te passen
 3. Tussentijdse veranderingen aan de OHRA huisdierenverzekering premie en/of voorwaarden zullen altijd per brief of e-mail aan u gecommuniceerd worden.
U bent het oneens met de veranderingen

Als OHRA ervoor kiest om tussentijds veranderingen aan te brengen aan de premie en/of voorwaarden van de OHRA huisdierenverzekering. Hebt u het recht om de dierenverzekering stop te zetten. U kunt dit doen in de “mijnOHRA omgeving” binnen 30 dagen vanaf de ingangsdatum van de veranderingen. Er zijn een aantal uitzonderingen wanneer u de huisdierverzekering niet op kunt zeggen als OHRA tussentijds een verandering doorvoert. Dit is wanneer:

 • de premie wordt aangepast omdat dit moet doordat er een verandering is in de wet of rechtspraak
 • verandering houdt een wijziging van de premie of een uitbreiding van de dekking in
 • de verandering komt door jaarlijkse aanpassingen (leeftijd en volgroeid gewicht)
 • Prijsindexering van het CBS is de oorzaak van de veranderings

Minder zien

9.4 Verjaring en vervallen van uw recht uit de dierenverzekering OHRA

U wilt schade verhalen op uw huisdierenverzekering die u bij OHRA heeft afgesloten. Als u zich aan de regels houdt is dat geen probleem. Echter zijn er oorzaken mogelijk die er voor zorgen dat u geen vergoeding zult ontvangen: verjaring en het vervallen van uw rechten.

Uw rechten van de OHRA huisdierenverzekering verjaren

Verjaring van uw recht op vergoeding verjaart na drie jaar nadat:

 • de schade is ontstaan. Het moment dat u wist dat u de schade had of dit had kunnen weten wordt als begin datum gehanteerd door OHRA. De schade moet binnen bovenstaande termijn doorgegeven worden als u kans wilt maken op een vergoeding door uw OHRA huisdierenverzekering.
 • OHRA het verzoek in een brief of per e-mail hebben afgewezen

Uw rechten van de OHRA huisdierenverzekering vervallen

Vervallen van uw recht op vergoeding vervalt direct als:

 • u zich schuldig maakt aan fraude. Uitzondering is als de fraude niet rechtvaardigt dat uw rechten van de dierenverzekering vervallen
 • u zich niet heeft gehouden aan de gestelde verplichtingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de door u afgesloten huisdier verzekering bij OHRA. Dit geldt alleen als OHRA hierbij benadeeld wordt.

9.5 Wat gebeurd er als u de huisdierenverzekering premie niet betaald?

De premie voor de huisdierverzekering van OHRA dient vooruit betaald te worden

U moet ervoor zorgen dat OHRA de premie voor de dierenverzekering uiterlijk de eerste dag van de maand heeft ontvangen.

De eerste premie na het afsluiten van de dierenverzekering wordt niet betaald

Binnen dertig dagen na de datum op het polis blad dient de eerste premie betaalt te zijn door u aan OHRA. Als u deze premie niet op tijd heeft betaald krijgt u geen dierenverzekering van OHRA. OHRA is niet verplicht om u een aanmaning op te sturen en u kunt op de ingangsdatum geen rechten ontlenen aan de huisdierenverzekering.

De volgende premietermijnen betaald u niet

OHRA is geschorst van haar verplichtingen aan de dierenverzekering die u heeft afgesloten. Dit geldt ook bij verlenging van de dieren verzekering.

U betaald uw premie voor de OHRA huisdierenverzekering niet op tijd

OHRA stuurt u een aanmaning wanneer u de tweede premie termijn of de opvolgende termijnen niet op tijd betaald. U bent vanaf de vijftiende dag na de aanmaning niet meer verzekerd.

U weigert de premie voor de dieren verzekering te betalen

U bent niet verzekerd voor gebeurtenissen van de premievervaldatum.

OHRA heeft het recht om de dierenverzekering stop te zetten

Als u de premie voor de OHRA dierenverzekering niet meer betaald is OHRA van haar verplichtingen geschorst die horen bij de huisdierverzekering. Zij kan dan ook het recht nemen om de dierenverzekering helemaal stop te zetten. Dit laten zij weten per e-mail of per brief. OHRA mag u dan ook aanmelden bij de waarschuwingsregisters. In het geval dat de dierenverzekering een onderdeel is van een verzekeringspakket met verschillende verzekeringen bij OHRA mag OHRA het hele pakket opschorten.

U heeft uw achterstallige betalingen voor de premie van de huisdierenverzekering betaald

Als u de achterstallige betalingen in heeft gehaald is uw dierenverzekering van OHRA weer van kracht op de dag na het ontvangen van de laatste betaling. Echter heeft uw huisdier iets opgelopen gedurende de tijd dat u niet verzekerd was. Dus als OHRA erachter komt dat de schade is ontstaan gedurende de schorsing heeft OHRA het recht om dit geld terug te vorderen.

Premie terugbetalen en verrekenen

Wordt de OHRA huisdierenverzekering tussentijds stop gezet. Ongeacht of dit door u of door OHRA gedaan wordt zal OHRA de premie terugbetalen over de termijn dat de verzekering niet van kracht is. Als achter blijkt dat OHRA geen risico heeft gelopen, zullen zij het bedrag over een periode van maximaal vijf jaar terug betalen. Hier worden wel de redelijke kosten van afgetrokken, is vastgesteld op 20% van de totaal premie.

Premie betalen doormiddel van een automatische incasso

Als u akkoord gaat met betaling doormiddel van een automatische incasso. Geeft u OHRA het recht om voor iedere periode automatisch de premie voor de OHRA huisdierenverzekering af te schrijven van uw rekening. U bent verplicht te zorgen dat u voldoende geld op uw rekening staat.

9.6 U heeft een klacht over de OHRA dierenverzekering

 1. een klacht dient u op te lossen met de betrokken afdeling. Als u er samen niet uitkomt dan dient u een klacht in te dienen bij de directie van de Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 145, 6800 LP Arnhem. In de klachten regeling, die u kunt vinden onder ‘Klacht indienen’ op de website van OHRA.
 2. als uw actie bij punt één geen voldoening geeft kunt u een klacht indienen bij het KIFID, postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Op de website van het KIFID kunt u meer informatie vinden.

9.7 Wat doet OHRA met uw gegevens

OHRA (of een gevolmachtigd agent als u via hem de dierenverzekering heeft afgesloten) verwerken persoons- en bedrijfsgegevens. OHRA doet dit voor zover nodig om haar bedrijfsdoelstellingen op de juiste manier uit te voeren.

Hoe gaat OHRA om met uw persoonsgegevens

OHRA verwerkt uw persoonsgegevens volgens de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. Klik hier om de volledige gedragscode te bekijken.

Externe verwerking persoonsgegeven bij Stichting CIS

Bij het afsluiten van een dieren verzekering bij OHRA geeft u OHRA informatie over uzelf. Dat zelfde geldt als u een nota indient. Alle informatie wordt verwerkt in De Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en wordt vastgelegd in hun database. Deze database wordt geraadpleegd door verzekeringsmaatschappijen voor een verantwoord acceptatie beleid. Zij reduceren hiermee hun risico’s en proberen fraude tegen te gaan. Het privacy regelement van Stichting CIS is hiervan op toepassing, kijk voor meer informatie op hun website.

9.8 Wat doet OHRA als zij fraude ontdekken?

U fraudeert wanneer u bewust onjuiste of onvolledige informatie geeft aan OHRA. Een voorbeeld daarvan is het toesturen van onjuiste gegevens bij aanvraag dan de OHRA huisdierenverzekering. OHRA kan een onderzoek naar u doen als zij het idee hebben dat u fraudeert. Bij dit onderzoek wordt de gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars en de richtlijnen van de Delta Lloyd groep.

Maatregelen tegen fraudeurs

OHRA kan de volgende maatregelen nemen tegen Fraudeurs:

 • het stopzetten van de OHRA huisdierenverzekering. Tevens kunnen alle andere verzekeringen, leningen en rekeningen die de fraudeur bij de Delta Lloyd groep heeft lopen stopgezet worden
 • geen of een onvolledig bedrag uitkeren bij schade
 • besluiten dat alle ontvangen gelden voor schade, de gemaakte kosten door OHRA terug betaald moeten worden door de fraudeur
 • aangifte doen tegen de fraudeur bij de politie
 • de fraudeur registreren in interne en externe waarschuwingssystemen, zoals de database van Stichting CIS. Hierbij houdt OHRA zich aan het protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen. Dit protocol is goedgekeurd door het College Bescherming van Persoonsgegevens (CBS).

Het belang van het verstrekken van juiste informatie aan OHRA

Als u de dierenverzekering van OHRA af wilt sluiten wordt er aan de hand van een aantal vragen door OHRA een risico analyse gemaakt. Op basis van uw antwoorden sluiten OHRA wel/niet een verzekeringsovereenkomst met u af. Om een juist profiel te schetsen moet u eerlijk antwoord geven op deze vragen. U bent dit ook verplicht volgens het Burgerlijk Wetboek in titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Hebt u onjuiste informatie doorgegeven aan OHRA

U dient dit zo snel mogelijk door te geven aan OHRA zodat zij een nieuw profiel kunnen schetsen van uw risico. Op die manier krijgt een juist voorstel voor een dierenverzekering toegekend. De dieren verzekering zal dan pas weer ingaan wanneer OHRA dit schriftelijk aan u bevestigd. De bevestiging geeft doorslag of OHRA de huisdierenverzekering met u wilt doorzetten en onder welke voorwaarden dat gebeurd.

U heeft onjuiste informatie toegestuurd en heeft ons niet direct geïnformeerd daarover

OHRA heeft het recht om:

 1. de OHRA huisdierverzekering stop te zetten
 2. u minder of geen recht op vergoeding van schade te geven

 

Dierenverzekering Informatie Centrum heeft de polisvoorwaarden van OHRA Huisdierenverzekering voor haar klanten herschreven en inzichtelijker gemaakt. Gebruikte informatie is afkomstig van de website van een PDF van OHRA: OHRA Huisdierenverzekering – voorwaarden HSD1703

OHRA dierenverzekering
1.3 (25.71%) 14 vote[s]