katten verzekering

De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant houdt een chipactie voor katten in de maand juni.
Katteneigenaren kunnen in de gehele maand juni hun kat bij verschillende dierenartsen laten chippen. Het chippen is niet gratis, maar de huisdierbezitter krijgt wel een korting van tien euro. Door het huisdier te laten chippen en te registeren is de kans groter dan men het huisdier terugvindt als hij wegloopt van huis. Daarnaast is deze maand ook bedoeld voor het up-to-date houden van de chip. Zo doen huisdierbezitters die verhuisd zijn er goed aan de chip te laten wijzigen.

Chipmaand
Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) organiseert ieder jaar de Chipmaand. Deze Chipmaand vindt altijd in juni plaats, omdat deze maand voorafgaat aan de vakanties in Nederland. Juist in die periode raken veel eigenaren hun huisdier kwijt.

In tegenstelling tot het chippen van honden, is het chippen van katten in Nederland niet verplicht. Daarom organiseert de Dierenbescherming West- en Midden-Brabant nu een speciale actie voor katten, om katteneigenaren toch over te houden.

Registratie
Registratie is belangrijk, omdat het de terugvindkans voor het huisdier aanzienlijk vergroot. Een deel van de katten is niet gechipt of de registratie is niet goed bijgehouden, waardoor de kat uiteindelijk in het asiel terechtkomt.

Ook voor binnenkatten is een chip alsnog handig, omdat de kans op ontsnapping nog steeds aanwezig is. Dit kan doordat bijvoorbeeld een deur nog openstaat en de kat alsnog ontsnapt. Juist deze katten zijn moeilijk terug te vinden, omdat zij de weg naar huis vaak niet weten. Registreer het chipnummer en de bijhorende gegevens in de databank. Daarmee kunnen huisdiereigenaren voorkomen dat hun kat wegloopt en niet weer terug te vinden is.