Disclaimer Dierenverzekering Informatie Centrum


Begrippen uitleg disclaimer

 • Eigenaar: Dierenverzekering Informatie Centrum te noemen DIC
 • Inhoud: alle op de website aanwezige inhoud
 • U: gebruiker van de website
 • Website: 

Disclaimer voor website


 • DIC verleent u toegang tot alle inhoud op website
 • DIC houdt zich het recht voor inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren
 • DIC heeft als intentie heet verlenen van Informatie, en het doorsturen van u naar een verzekeraar. DIC krijgt een vergoeding als u een dierenverzekering afsluit.
 • DIC spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DIC.
 • In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten
 • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kanDIC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij DIC.
 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIC. Linken naar onze artikelen of delen op Sociale media is uiteraard toegestaan.

 

 

 

 

Disclaimer
1.5 (30%) 4 vote[s]