Disclaimer Dierenverzekering Informatie Centrum


Begrippen uitleg disclaimer

 • Eigenaar: Dierenverzekering Informatie Centrum te noemen DIC
 • Inhoud: alle op de website aanwezige inhoud
 • U: gebruiker van de website
 • Website: 

Disclaimer voor website


 • DIC verleent u toegang tot alle inhoud op website
 • DIC houdt zich het recht voor inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren
 • DIC heeft als intentie heet verlenen van Informatie, en het doorsturen van u naar een verzekeraar. DIC krijgt een vergoeding als u een dierenverzekering afsluit.
 • DIC spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DIC.
 • In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten
 • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kanDIC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij DIC.
 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIC. Linken naar onze artikelen of delen op Sociale media is uiteraard toegestaan.

 

 

 

 

Disclaimer
1 (20%) 3 votes