Veelgestelde vragen over dierenverzekeringen

Dierenverzekeringen, een trend in Nederlandse huishoudens. Steeds meer huishoudens kiezen er voor om een huisdierverzekering af te sluiten. Deze dierenverzekeringen worden in veel verschillende soorten aangeboden. Vooraf goede informatie opzoeken is daarom erg belangrijk. Goede informatie vindt je bij Dierenverzekering Informatie Centrum. Zij zijn specialist in het vergelijken van dierenverzekeringen en helpen u graag verder. Wij geven hieronder antwoord op de meeste vragen die wij tegen komen.

Mist u een vraag. Of wilt u meer informatie over een vraag. Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een mail sturen naar dierenverzekeringinformatie@gmail.com. Wij doen ons best om zo spoedig mogelijk te reageren.

Het is verstandig om een huis dierenverzekering af te sluiten, omdat de kosten van een medische behandeling behoorlijk op kunnen lopen. De afgelopen jaren hebben steeds meer Nederlandse consumenten een dierenverzekering afgesloten. Een dierverzekering biedt dekking tegen onverwachte hoge kosten. Een medische behandeling kan behoorlijk in de papieren lopen. Daarbij komt dat niet iedere huisdierbezitter in staat is een forse rekening te voldoen. In dat geval is het prettig dat dierverzekeringen deze rekening op zich nemen. Bovendien zijn niet alleen behandelingen, maar ook medicatie soms erg aan de prijs. Om financiële tegenvallers te voorkomen, is het aan te raden dierenverzekeringen te overwegen.

Bij het afsluiten van een huis dierenverzekeringen zijn er een aantal factoren van belang. In principe verzekeren huisdierverzekeringen alleen honden en katten. Toch bestaan er ook verzekeraars die ook konijnen en papegaai-achtigen verzekeren. Alvorens een huis dierverzekering af te sluiten, is het verstandig deze met elkaar te vergelijken. Daarbij speelt niet alleen de hoogte van de premie een rol.

Kijk ten eerste naar de dekking van de verzekering. Sommige huis dierenverzekeringen vergoeden bijvoorbeeld geen medische behandelingen aan de heupen en ellebogen, terwijl dat bij een andere verzekeraar wel het geval is. Lees om nare verrassingen te voorkomen dus altijd de polisvoorwaarden goed door. Dierenverzekeringen bieden vaak maximale dekkingen op jaarbasis. Daarom is het goed alle dekkingen van de dierenverzekering eens op een rijtje te zetten.

Ten tweede dekken veel dierenverzekeraars niet alles. Daarom werken sommige dierenverzekeraars met een eigen risico. Dit betekent dat de verzekerde zelf een bedrag moet betalen voor de vergoeding van een medische behandeling. Het eigen risico verschilt per dierenverzekeraar en is terug te vinden in de polisvoorwaarden en op de website van de verzekeraar.

Ten slotte kennen dierenverzekeraars net als zorgverzekeraars soms een vrije artsenkeuze. Dit betekent dat de verzekeraar alleen medische behandelingen vergoedt als de verzekerde naar een bepaalde dierenarts gaat. Die dierenarts heeft dan een contract met de dierenverzekeraar. Wie dat niet doet, moet een deel van of alle kosten van de behandeling zelf betalen.

Over het algemeen bieden dierenverzekeraars alleen een hondenverzekering of een kattenverzekering. Maar er bestaan ook dierenverzekeraars die het mogelijk maken de papegaai en het konijn te verzekeren. Welke dierenverzekeraar de beste is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde en van het huisdier. Een dierenpolis is vaak een algemene dierenverzekering die soms niet goed aansluit op de wensen van de verzekerde. Vul daarom het basispakket aan met aanvullende dekkingen. De bekendste aanbieders van de huis dierenverzekering zijn PetplanOhra en Proteq.

Er zijn geen vaste prijzen voor een dierenverzekering. De premie is afhankelijk van de leeftijd van het dier, het ras en het geslacht. Wie voor een uitgebreidere polis kiest, betaalt meer maandelijkse premie. Kortgezegd is de premie afhankelijk van de leeftijd, het geslacht, het ras en of het dier al medische problemen heeft. Sommige dierenverzekeraars accepteren geen dieren die al onder medische behandeling van een dierenarts staan. Daarnaast zijn er dierenverzekeraars die alleen dieren verzekeren tot een bepaalde leeftijd. De leeftijd is doorgaans een zeer belangrijke factor in de hoogte van dierenverzekeringen.

In principe kan iedereen in Nederland een dierenverzekering voor zijn of haar huisdier afsluiten. Toch zijn er wel een aantal beperkingen bij het kiezen van de juiste dierenverzekering.

Zo is het niet mogelijk om ieder ras te verzekeren. Dat komt doordat sommige rassen meer bekende medische problemen met zich meebrengen. Daarnaast hanteren veel dierenverzekeraars een maximale leeftijd. Dit om te voorkomen dat verzekeren pas in de laatste levensjaren van het dier – waarin het meestal meer medische zorg nodig heeft – een dierenverzekering afsluiten. Hoe hoog de maximale leeftijd ligt, is afhankelijk van het ras van het dier.

Daarnaast kunnen dierenverzekeraars verplicht stellen dat het huisdier voorzien moet zijn van een chip en registratie. Het chippen en registreren van een huisdier zit vaak inbegrepen. Soms vraagt een dierenverzekering om een gezondheidsverklaring. Deze is te verkrijgen bij de dierenarts.

Het is mogelijk om op ieder moment de huisdierenverzekering op te zeggen, bijvoorbeeld bij vermissing of overlijden. Hiervoor geldt een opzegtermijn. Dit termijn is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de dierenverzekering. Als het dier naar een nieuwe eigenaar gaat, is het mogelijk de dierenverzekering op te zeggen of op een andere naam over te sluiten.

Bij overlijden of vermissing van een dier stopt de premie. Het kan voorkomen dat de verzekerde daardoor een periode te veel premie heeft betaald. De verzekeraar betaalt de premie in dit geval terug. Wel is het mogelijk dat de dierenverzekeraar een verklaring van de huisarts verlangt, waarin is verklaard dat het dier overleden is.

Doorgaans werkt een dierenverzekering op dezelfde manier als de verzekerde gewend is van een restitutieverzekering. Bij een medische behandeling krijgt de huisdierenbezitter een kopie mee van de rekening. Deze kan hij vervolgens weer indienen bij de dierenverzekeraar. De dierenverzekeraar vergoedt vervolgens de behandeling. Met deze vergoeding moet de verzekerde de behandelaar betalen.

In sommige gevallen heeft de dierenarts een contract met de dierenverzekeraar. Dan hoeft de verzekerde zelf niets voor te schieten: de rekening gaat dan rechtstreeks naar de dierenverzekeraar

De afgelopen jaren zijn er meer verzekeraars die zich toeleggen op het aanbieden van dierenverzekeringen. Doorgaans lijken de polissen veel op elkaar, waardoor het moeilijk kan zijn de juiste dierenverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dierenverzekeringen te vergelijken.

Kijk bij het vergelijken van dierenverzekeringen niet alleen naar de maandelijks te betalen premie. Ook de dekking van de polis is minstens net zo belangrijk. Wat de dierenverzekeraar precies vergoedt, staat beschreven in de polisvoorwaarden. Vaak zijn deze vergoedingen ook online terug te vinden op de website van de dierenverzekeraar.

In sommige gevallen is het mogelijk om ook buitenlandse behandelingen bij de dierenverzekeraar te declareren. Doorgaans geldt dat de dierenverzekeraar alleen medische behandelingen die in Nederland plaatsvinden vergoedt. Wie zijn huisdier meeneemt naar het buitenland en daar tegen medische kosten aanloopt, moet deze kosten in dit geval zelf betalen.

Een dierenverzekeraar kan buitenlandse kosten alsnog dekken, door deze bijvoorbeeld op te nemen in de basisverzekering. Dierenverzekeraar Proteq biedt bijvoorbeeld wel vergoeding van medische behandelingen in het buitenland aan, middels een aanvullende polis. Let daarbij goed op de maximale dekking van kosten in het buitenland. Doorgaans in een aanvullende dierenverzekering iets prijziger, maar toch aan te raden.

Veelgestelde vragen
1.5 (30.59%) 17 vote[s]